Πρόσκληση: «Προώθηση Κινητικότητας: Θαλάσσιες μεταφορές ΔΕΔ-Μ (Τμηματοποιημένα Έργα)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 3.i.1α/1 και τίτλο:

«Προώθηση Κινητικότητας: Θαλάσσιες μεταφορές ΔΕΔ-Μ (Τμηματοποιημένα Έργα)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.500.000,00.€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30-06-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29-12-2023

Η δράση «3.i.1α/1 Προώθηση Κινητικότητας: Θαλάσσιες μεταφορές ΔΕΔ-Μ (Τμηματοποιημένα Έργα)» εντάσσεται στην κατηγορία δράσεων «3.i.1 Προώθηση Κινητικότητας: Θαλάσσιες μεταφορές ΔΕΔ-Μ» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021- 2027 και αφορούν την ολοκλήρωση λιμενικών έργων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθούν στη νέα Π.Π. 2021-2027.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2246