Πρόσκληση: «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (Συνέχιση Δράσης)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4Β.ια.2.δ και τίτλο:

«Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (Συνέχιση Δράσης)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.350.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18-07-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01-09-2023

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (εφεξής ΚΗΦΗ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2546