Πρόσκληση: «Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός ΔΕΔΜ (Τμηματοποιημένα Έργα)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 3.ii.1α/1 και τίτλο:

«Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός ΔΕΔΜ (Τμηματοποιημένα Έργα)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 10.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17-07-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2023

H δράση «3.ii.1α/1 Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός ΔΕΔΜ (Τμηματοποιημένα Έργα)» εντάσσονται στην κατηγορία δράσεων «3.ii.1 Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021- 2027 και αφορά την ολοκλήρωση οδικών έργων του εθνικού, επαρχιακού, τοπικού δικτύου της ΠΔΕ για την αναβάθμιση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας και για την καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθούν στη νέα Π.Π. 2021-2027.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ)
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2989