1η Τροποποίηση Πρόσκλησης: «Ανάπτυξη του Δικτύου Μονάδων Υγείας και εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός & Κινητές μονάδες» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4Α.v.1α/1 και τίτλο:

«Ανάπτυξη του Δικτύου Μονάδων Υγείας και εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής: Κτιριακές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός & Κινητές μονάδες»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 18.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01-08-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2023

Οι προτεινόμενες δράσεις υγείας στο Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να εξειδικεύουν σε περιφερειακό επίπεδο την Εθνική Στρατηγική Υγείας και παρεμβαίνουν στα πεδία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, των Νοσοκομείων της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της Ψυχικής Υγείας, της Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, της μακροχρόνιας φροντίδας και της Δημόσιας Υγείας. Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, των δομών της ΠΦΥ και της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων, τη μείωση των ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών, την πρόληψη και την προαγωγή υγείας. Η ενίσχυση της ΠΦΥ αποτελεί προτεραιότητα με τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα να περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο στο 40% των πόρων ΕΤΠΑ για την Υγεία.
Η δράση περιλαμβάνει:
1. Αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Δομών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών προνοσοκομειακής φροντίδας του ΕΚΑΒ (διαμόρφωση εγκαταστάσεων και προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού)
2. Την προμήθεια βιοιατρικού και λοιπού εξοπλισμού υγείας (π.χ. αξονικούς τομογράφους, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός ιατρικών και νοσηλευτικών εγκαταστάσεων, χειρουργείων κλπ)
3. την προμήθεια οχημάτων για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι Κινητές Ομάδες Υγείας ΠΦΥ (ΚΟΜΥ). Έργο των ΚΟΜΥ αποτελεί «η ολοκληρωμένη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως οι υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου, προαγωγής και αγωγής υγείας, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας, η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, η αποκατάσταση και η ανακουφιστική φροντίδα στην κοινότητα, καθώς και οι κατ’ οίκον επισκέψεις σε πληθυσμούς δυσπρόσιτων ή απομονωμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών». Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικείας Δ.Υ.Πε., εγκρίνεται η σύσταση των ΚΟΜΥ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των ΚΟΜΥ ανά Υ.Πε. και ο δημόσιος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ), στον οποίο θα υπαχθούν λειτουργικά και με τον οποίο θα διασυνδεθούν (μονάδα αναφοράς). Ο τύπος των οχημάτων θα οριστικοποιηθεί μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.
4. την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων, Κινητών Μονάδων και μοτοσικλετών ταχείας ανταπόκρισης που εξυπηρετούν και ενισχύουν την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα του ΕΚΑΒ και των Κέντρων Υγείας της 6ης Υ.Πε.
5. την προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για τα ΚΥ και το ΕΚΑΒ της 6ης Υ.Πε. καθώς και για τα νοσοκομεία.

Η επιλογή των πράξεων θα γίνει με βάση τις προτεραιότητες που έχουν προκύψει από την χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα από το Υπουργείο Υγείας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
  • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,
  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ,
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”,
  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, (ΑΙΓΙΟ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ)
  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ, (ΠΥΡΓΟΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΚΡΕΣΤΕΝΑ)
  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’,
  • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ,
  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, (ΑΓΡΙΝΙΟ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3347-2