Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 5.i.4α/1 και τίτλο:

«Αναβάθμιση, αποκατάσταση δημοσίων κτιρίων εντός περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08-11-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30-04-2024

Η δράση αποσκοπεί στην αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων. Πρόκειται για αποκατάσταση/αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων για την καλύτερη λειτουργία ή/και επανάχρησή τους και τα οποία έχουν χρήσεις συναφείς με τη στρατηγική των ΒΑΑ Δήμου Πατρέων και Δήμου Αγρινίου (κτίρια πολιτιστικών δράσεων και αναψυχής, κτίρια βιβλιοθηκών). Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την λειτουργική αναδιαρρύθμιση των κτιρίων, την στατική επάρκεια, την ενεργειακή αναβάθμιση κλπ. Οι δράσεις έχουν ωριμάσει την ΠΠ 2014 – 2020 και αφορούν τις πράξεις:
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ»
– «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ