1η τροποποίηση Πρόσκλησης: «Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων εντός περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Πρόσκληση με κωδικό 5.i.1β/1 και τίτλο:

«Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων εντός περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10-11-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30-04-2024

Η δράση αποσκοπεί στην υλοποίηση πράξεων οι οποίες ωρίμασαν την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και αφορούν την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων, με την δημιουργία / αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων εντός περιοχών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πάτρας και Αγρινίου (συνεχιζόμενες ΒΑΑ της ΠΠ 2014 – 2020). Η δράση δύναται να αφορά σε αναπλάσεις σε πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρομήσεις και δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων, ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και στάθμευσης κλπ.
Επίσης δύναται να περιλαμβάνονται αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, εργασίες δικτύων κοινής ωφέλειας κλπ.
Ενδεικτικά αναφέρονται ακολούθως οι πράξεις:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΤ 1104 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ( Α ΦΑΣΗ : ΡΕΜΑ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ )

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ