2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 4Β.η.5α και τίτλο:

«Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.500.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15-12-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15-04-2024

Στο πλαίσιο των πολιτικών για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των Φοιτητών με Αναπηρία και Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ & ΕΕΑ), την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην ανώτατη εκπαίδευση προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν στην υποστήριξη των Μονάδων Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α141/21.7.2022) όπως ισχύει.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΕΙ με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΕΙ με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΕΙ με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ