ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Προώθηση του τουρισμού – πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής (Τμηματοποιημένα Έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δυτική Ελλάδα (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 2.iv.3α/1 και τίτλο:

«Προώθηση του τουρισμού – πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής (Τμηματοποιημένα Έργα)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 10.000.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 5-02-2024
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29-03-2024

Η δράση «4A.vi.1γ/1 Προώθηση του τουρισμού – πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής (Τμηματοποιημένα Έργα)» εντάσσεται στην κατηγορία δράσεων «4A.vi.1 Προώθηση του τουρισμού – πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021- 2027.
Αφορά έργα αναβάθμισης τουριστικών υποδομών, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθούν στη νέα Π.Π. 2021-2027.
Ενδεικτικά τα έργα είναι τα ακόλουθα:
– «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ KΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με κωδ. ΟΠΣ 5217029

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7333