ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ – 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2023

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ανακοινώνεται ο προγραμματισμός των προσκλήσεων για το ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 για το 2ο Τετράμηνο του έτους 2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης Προγραμματισμού Προσκλήσεων 2 Τετράμηνο 2023