Ένταξη της Πράξης: «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5217207 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης: «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας για την προγραμματική περίοδο 2021

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Σας προσκαλούμε στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη (ώρα προσέλευσης

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Σας προσκαλούμε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη (ώρα προσέλευσης