Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Σας προσκαλούμε στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη (ώρα προσέλευσης 9.30 π.μ. και ώρα έναρξης 10:00 π.μ.). Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Achaia Clauss (Πετρωτό Πάτρας). Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης