Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Σας προσκαλούμε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη (ώρα προσέλευσης