Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Σας προσκαλούμε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη (ώρα προσέλευσης 14.30 και ώρα έναρξης 15:00). Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Achaia Clauss (Πετρωτό Πάτρας). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Δυτ.Ελλ. 2021-2027