Πρόσκληση: «Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης των Πατρών εντός περιοχής ΟΧΕ/ΒΑΑ (Τμηματοποιημένα έργα)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 5.i.1α/1 και τίτλο: «Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης των

Πρόσκληση: «Δράσεις που βελτιώνουν τη διαχείριση περιαστικών χώρων πρασίνου, εντός περιοχών των συνεχιζόμενων στρατηγικών ΟΧΕ για ΒΑΑ. – (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 2.vii.2α/1 και τίτλο: «Δράσεις που βελτιώνουν τη διαχείριση περιαστικών χώρων πρασίνου, εντός περιοχών

10η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  10η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0409-1 και τίτλο: «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων

13η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  13η τροποποίηση της Προκήρυξης με κωδικό  ΠΔΕ0102-1 και τίτλο: «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα –

Πρόσκληση: «Συνέχιση Παροχής Υποστήριξης Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4Β.ια.6α.3 και τίτλο: «Συνέχιση Παροχής Υποστήριξης Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων»

Πρόσκληση: «Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4Β.ια.6.α/2 και τίτλο: «Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών

Πρόσκληση: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4A.ii.2β/1 και τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α &