Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΥΛΙΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ” της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΥΛΙΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ” της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027  Η

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.0” της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.0″ της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027  Η εκδήλωση θα

Λειτουργία του Δημόσιου Διαδικτυακού Συστήματος Διαβούλευσης της RIS3 Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε λειτουργία το Δημόσιο Διαδικτυακό Σύστημα Διαβούλευσης της RIS3 Δυτικής Ελλάδας, μέσα από το οποίο οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και ερευνητικοί/ακαδημαϊκοί φορείς μέλη

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027

 H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” της Περιφερειακής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδα 2021-2027  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την

Διαβούλευση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων έχει εκκινήσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση

Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Αγροδιατροφή

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την υποβολή της πρότασής σας, χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ 4 Σημειώνεται ότι όλες οι προτάσεις και ιδέες θα τύχουν της απαραίτητης