ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ COVID19-WG | ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών (Κ.Ε.) του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι μικρότερος ή ίσος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο A3 υπολογίζεται σε 60
 2. σύμφωνα και με την πρόσκληση:
 • Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
 • Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.
 • Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»   1.Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06, για ποιο έτος θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ ́ επέκταση να λάβουν υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων; Απάντηση: Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν το φορολογικό έντυπο για τη χρήση 01/07/2018 με 30/06/2019. Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (01/07/2018 έως 30/06/2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Αντίστοιχα ισχύει για τον υπολογισμό του βαθμολογούμενου κριτηρίου Α2 (EBITDA/K.E.) όπου και θα ληφθούν υπόψη τα πεδία 524 και 500 του εντύπου Ε3. Σημειώνεται ότι, ως προς την συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας αυτή θα συνταχθεί για το διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019.  
 1. Επιχείρηση η οποία έχει έδρα εντός της Περιφέρειας και διατηρεί υποκατάστημα/υποκαταστήματα εκτός Περιφέρειας, πρέπει να προσκομίσει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την έδρα της επιχείρησης στην Περιφέρεια προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού;
Απάντηση: Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση να προσκομίσει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της έδρας (εντός Περιφέρειας) προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί και ο αντίστοιχος λόγος  ΣΕΑ(εντός/εκτός).   3.Επιχείρηση η οποία εδρεύει εκτός Περιφέρειας και ως επιλέξιμο  ΚΑΔ (ΚΑΔ  επένδυσης) δηλώνει τον κύριο  ΚΑΔ τότε το υποκατάστημα το οποίο βρίσκεται εντός της ΠΔΕ θα πρέπει να δηλώνει τον ίδιο ΚΑΔ ως κύριο προκειμένου να ενταχθεί στη δράση; Απάντηση: Το υποκατάστημα το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα) αρκεί να δηλώνει ως κύριο ΚΑΔ οποιονδήποτε επιλέξιμο από τους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο  θα πρέπει να δραστηριοποιείται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/01/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη πριν την 01/01/2019.  
 1. Επιχείρηση η οποία εδρεύει εκτός Περιφέρειας και ως επιλέξιμο ΚΑΔ (ΚΑΔ επένδυσης) δηλώνει τον  ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα τότε το υποκατάστημα το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας θα πρέπει να δηλώνει τον ίδιο ΚΑΔ ως κύριο;
Απάντηση: Το υποκατάστημα το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα) αρκεί να δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο ΚΑΔ  που δηλώθηκε ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα από την έδρα (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα). Σημειώνεται επίσης ότι, στον συγκεκριμένο ΚΑΔ  θα πρέπει να δραστηριοποιείται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/01/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη πριν την 01/01/2019.     5.Επιχείρηση  η οποία εδρεύει εκτός Περιφέρειας  και δεν έχει επιλέξιμο  ΚΑΔ (ΚΑΔ επένδυσης) ούτε τον κύριο ούτε τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και παράλληλα διατηρεί υποκατάστημα εντός της Περιφέρειας στο οποίο δηλώνει κύριο ΚΑΔ επιλέξιμο σύμφωνα με τους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι του οδηγού, θεωρείται επιλέξιμη και μπορεί να υποβάλει αίτηση στη δράση; Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη πρόταση δεν θεωρείται επιλέξιμη και δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη δράση καθώς η έδρα της δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τη δράση.  
 1. Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;
Απάντηση: ΟΧΙ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη). Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στα κεφάλαια 10.2 και 10.3 του οδηγού.   7.Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση του προσωπικού της για το έτος 2019; Απάντηση: Η διατήρηση του προσωπικού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στην εν λόγω Δράση. Ωστόσο κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πιστοποίησης που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.   8.Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019», σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας της οποίας το μοναδικό υποκατάστημα εντός Περιφέρειας ναι μεν έχει κάνει έναρξη πριν την 1ηΙανουαρίου 2019 αλλά διέκοψε την λειτουργία του (παύση εργασιών) εντός του 2020 και συγκεκριμένα 11/3/2020, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την παρούσα δράση; Απάντηση: όχι δεν μπορεί να υποβάλει, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ εντός της Περιφέρειας στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.   9.Επιχείρηση που ήταν ατομική ως την 01/06/2019 και τον 07/2019 αλλάζει νομική μορφή και μετατρέπεται σε εταιρία, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα; Απάντηση: ΌΧΙ δεν μπορεί να υποβάλει. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης, αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η νέα αυτή εταιρία θεωρείται ότι έχει συσταθεί τον 07/2019 και όχι προγενέστερα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει ιδρυθεί μετά την 1.1.2019. Γενική Αρχή για την εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας της επιχείρησης είναι η διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ.     10.Δυο συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αμφότερες αίτημα για το πρόγραμμα ή είναι ένα αίτημα ανά ενιαία – δεδομένη επιχείρηση? Απάντηση: Μπορούν να υποβάλλουν και οι δύο επιχειρήσεις αίτηση, αρκεί να ικανοποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες υπαγορεύουν α) Η δεδομένη επιχείρηση να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή και β) το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης (όπως κάθε φορά ισχύει), δεν θα ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.   11.Επιχείρηση η οποία εδρεύει εκτός Περιφέρειας και διατηρεί υποκατάστημα εντός Περιφέρειας, μπορεί να υποβάλει για το υποκατάστημα αυτής το οποίο έχει κάνει έναρξη πριν την 01/01/2019? Απάντηση: ΝΑΙ μπορεί να υποβάλει στη δράση εφόσον το εν λόγω υποκατάστημα έχει κάνει έναρξη πριν την 01/01/2019.   12.Επιχείρηση η οποία εδρεύει εντός Περιφέρειας και διατηρεί ακόμη δύο υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας και ένα υποκατάστημα εκτός Περιφέρειας και πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για την έδρα και τα υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται εντός Περιφέρειας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση διαχωρισμού των εξόδων της? Απάντηση: ΝΑΙ η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώσει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την έδρα και τα υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας καθώς και το πλήθος των εργαζομένων (σε ΣΕΑ) που απασχολήθηκαν αθροιστικά στις εγκαταστάσεις εντός της Περιφέρειας κατά το έτος 2019.   13.Στο κεφάλαιο 5.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ αναφέρει «Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους» πως ορίζεται ο συγκεκριμένος αριθμός? Απάντηση: Ο συγκεκριμένος αριθμός αναφέρεται  σε ΣΕΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 2019 και προκύπτει από τον ακόλουθο λόγο:    
 1. 14. Αναφορικά με το σημείο του οδηγού «Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας, θα πρέπει η δικαιούχος να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, , στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται εντός της Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.» Πως προκύπτει η αναλογία αυτή; Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα ;
  Απάντηση: Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός Περιφέρειας και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά δέκα (10) ΣΕΑ (Έτη Ασφάλισης = Συνολικές Ημέρες Ασφάλισης Εργαζομένων /300) και στο υποκατάστημα της που βρίσκεται εντός Περιφέρειας  απασχόλησε δύο (2) ΣΕΑ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102,202,181,281,481,185,285,485 του εντύπου Ε3) είναι 180.000€. Η αναλογία βάσει ΣΕΑ είναι 2/10 = 0,2. Πολλαπλασιάζουμε τα έξοδα με το 0,2 (180.000 x 0.2 = 36.000€ ) και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός Περιφέρειας  έχει κάνει έξοδα  36.000€. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση της επιχείρησης θεωρείται επιλέξιμη στη δράση και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση που μπορεί να αιτηθεί είναι 36.000 x 50% = 18.000€.  
 1. Μια επιχείρηση η οποία έχει έδρα εκτός Περιφέρειας και υποκατάστημα εντός Περιφέρειας για το οποίο και θέλει να επιχορηγηθεί. Σημειώνεται πως το υποκατάστημα εντός Περιφέρειας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν απασχολεί σύμφωνα και με την προσκομισθείσα Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικό. Μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει για τη δράση και να ενταχθεί;
Απάντηση: OXI, δεν μπορεί να ενταχθεί στη δράση καθώς από την αναλογία βάσει του προσωπικού (ΣΕΑ) που απασχολήθηκε εντός Περιφέρειας προκύπτει μηδενικός προϋπολογισμός και συνεπώς δεν δύναται να επιχορηγηθεί.   16.Μπορεί μία επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που επιδοτεί λειτουργικά έξοδα να υποβάλει και αίτηση σε αυτή τη δράση για την επιδότηση των ίδιων δαπανών? Απάντηση: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία του Covid -19 στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Κατά την υποβολή των προτάσεων δεν απαιτείται δήλωση – δέσμευση των επιχειρήσεων για τον ακριβή καθορισμό των εξόδων του 2021 που θα καλύψουν με την επιχορήγηση σε περίπτωση έγκρισης και ως εκ τούτου για την καταβολή της επιχορήγησης δεν προσκομίζονται αναλυτικά παραστατικά που να αναλογούν στο ποσό της επιχορήγησης. Ωστόσο βάσει των κανονιστικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων η ίδια δαπάνη δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο Προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι υπάρχει η υποχρέωση το ποσό της επιχορήγησης να αναλωθεί εντός του έτους 2021 στους κωδικούς εξόδων του φορολογικού εντύπου Ε3 της επιχείρησης από τους οποίους υπολογίστηκε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση για μία συγκεκριμένη δαπάνη (π.χ. λειτουργικά έξοδα) δεν ξεπερνά την συνολική αξία της δαπάνης. Η παραπάνω υποχρέωση αποτελεί ελεγκτικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων.   17.Μία επιχείρηση που κατά τη χρήση του 2019 δεν απασχόλησε προσωπικό, δύναται να ενταχθεί ; Απάντηση: ΝΑΙ, μία επιχείρηση η οποία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος 2019 και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα δράση. (Σημειώνεται πως η μοναδική περίπτωση που δεν δύναται να ενταχθεί είναι βάσει της ερώτησης-απάντησης 15)   18.Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι πιθανές τροποιητικές αυτών μέχρι ποια ημερομηνία γίνονται αποδεκτές; Απάντηση: Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως και την 31/8/2020. Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιητικές μετά την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί η τελευταία τροποιητική έως την ανωτέρω ημερομηνία καθώς και να καταχωρηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία αυτής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΠΣΚΕ.     19.Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης, ζητείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΜΕ, αλλά δεν ζητείται  προσκόμιση δικαιολογητικών συνεργαζομένων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ ή θα πρέπει να προσκομιστούν και δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες επιχειρήσεις (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού) ; Απάντηση: Αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ στο στάδιο της αίτησης. Κατά τον έλεγχο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, στο δείγμα του οποίου θα ζητηθούν δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες επιχειρήσεις.   20.Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο 1 «Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», θα πρέπει η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας; Απάντηση: ΟΧΙ. Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα ή τουλάχιστον ένα υποκατάστημα εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αυτή την περίπτωση  το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα), προκειμένου να είναι εφικτός ο κατ’ αναλογία επιμερισμός των εξόδων από τα οποία θα υπολογιστεί η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση και φυσικά να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αυτές εμφανίζονται στον οδηγό της δράσης.  
 1. Επιχείρηση η οποία διαθέτει δύο και πλέον επιλέξιμες δραστηριότητες μία εκ των οποίων υπόκειται σε καθεστώς Franchise μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη δράση;
Απάντηση: ΟΧΙ, δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής δεδομένου ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικής σύμβασης άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορά συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών(franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).  
 1. Διατηρώ ατομική επιχείρηση χωρίς όμως να έχω πτωχευτική ικανότητα (π.χ. δικηγόρος, μηχανικός κλπ). Είμαι υποχρεωμένος να προσκομίσω δικαιολογητικά ένταξης στη δράση από το κατά τόπο αρμόδιο πρωτοδικείο;
Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν δικαιολογητικά από το κατά τόπο αρμόδιο πρωτοδικείο που προϋποθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Επομένως, οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν  – μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ένταξης –  μόνο το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (και περί μη κατάθεσης αίτησης για τη θέση της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση).  
Scroll to Top