Συχνές Ερωτήσεις

Είμαι ιδιώτης / επιχείρηση. Υπάρχει κάτι που να είναι χρήσιμο για μένα;

Για να βρείτε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε ιδιώτες / επιχειρήσεις πατήστε την επιλογή «Προσκλήσεις – Προκηρύξεις» από το μενού πλοήγησης.

Στη συνέχεια, για να αναζητήσετε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που σας αφορούν, αποεπιλέξτε το πεδίο «Φορείς» και πατήστε «Αναζήτηση».

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι όλες οι προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε ιδιώτες / επιχειρήσεις.

Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, εισάγετε λέξεις – κλειδιά στο πεδίο «Κείμενο αναζήτησης» και πατήστε «Αναζήτηση» ή επιλέξτε «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» για να εξειδικεύσετε το αίτημά σας.

Το κάθε αποτέλεσμα σας παρέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την πρόσκληση ή προκήρυξη. Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται, τον τύπο της ενίσχυσης, την περιοχή εφαρμογής, τους τομείς ενδιαφέροντος, την κατηγορία δικαιούχων και τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται, τον προϋπολογισμό,  την προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά αρχεία και σχετικούς συνδέσμους.

Είμαι φορέας. Πώς μπορεί να με βοηθήσει το ΕΣΠΑ;

Για να βρείτε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε φορείς πατήστε την επιλογή «Προσκλήσεις – Προκηρύξεις» από το κεντρικό μενού πλοήγησης.

Για να αναζητήσετε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που σας αφορούν, αποεπιλέξτε το πεδίο «Ιδιώτες / Επιχειρήσεις» και πατήστε «Αναζήτηση».

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι όλες οι προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε φορείς.

Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης εισάγετε λέξεις – κλειδιά στο πεδίο «Κείμενο αναζήτησης» και πατήστε «Αναζήτηση» ή επιλέξτε «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» για να εξειδικεύσετε το αίτημά σας.

Το κάθε αποτέλεσμα σας παρέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την πρόσκληση ή προκήρυξη. Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται, τον τύπο της ενίσχυσης, την περιοχή εφαρμογής, τους τομείς ενδιαφέροντος, την κατηγορία δικαιούχων και τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται, τον προϋπολογισμό,  την προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά αρχεία και σχετικούς συνδέσμους.

Πώς θα βρω τι ισχύει για τον κλάδο μου;

Για να βρείτε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που αφορούν τον κλάδο σας, πατήστε την επιλογή «Προσκλήσεις – Προκηρύξεις» από το μενού πλοήγησης.

Χρησιμοποιήστε την «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» και από την πλήρως αναπτυγμένη φόρμα αναζήτησης επιλέξτε τα πεδία που εξειδικεύουν το αίτημά σας, δηλαδή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε . Στη συνέχεια πατήστε «Αναζήτηση».

Το κάθε αποτέλεσμα σας παρέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την πρόσκληση ή προκήρυξη. Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται, τον τύπο της ενίσχυσης, την περιοχή εφαρμογής, τους τομείς ενδιαφέροντος, την κατηγορία δικαιούχων και τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται, τον προϋπολογισμό,  την προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά αρχεία και σχετικούς συνδέσμους.

Πώς με αφορά το ΕΣΠΑ και σε τι μπορεί να με βοηθήσει;

Το ΕΣΠΑ αποτελεί το νέο μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2007 έως 2013. Επικεντρώνεται στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στο σεβασμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επομένως, οι παρεμβάσεις και τα έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπως κατανέμονται στα διάφορα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες και όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής.

Για να βρείτε πώς μπορεί να σας βοηθήσει άμεσα το ΕΣΠΑ, δείτε όλες τις προσκλήσεις και προκηρύξεις που σας αφορούν ανάλογα με την ιδιότητά σας. Για κάθε πρόσκληση ή προκήρυξη θα βρείτε τις βασικές πληροφορίες (ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής, στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς), καθώς και συνημμένα αρχεία με τα επίσημα έγγραφα.

Πώς μπορώ να ψάξω στη διαδικτυακή πύλη;

Μπορείτε να ψάξετε στη διαδικτυακή πύλη από την κεντρική μηχανή αναζήτησης που βρίσκεται στο δεξιό πλαίσιο πλοήγησης όπου η αναζήτηση γίνεται σε όλες τις σελίδες και τα αρχεία της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για νέα προγράμματα που προκηρύσσονται;

Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου, να δημιουργήσετε το προφίλ σας και αναλόγως των κριτηρίων που θα συμπληρώσετε, να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • για νέες προκηρύξεις – προσκλήσεις που ταιριάζουν με το προφίλ που διαμορφώσατε ή για τυχόν αλλαγές τους (πχ. παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση οδηγού προκήρυξης, κλπ) καθώς επίσης και
  • για ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, δελτία τύπου και συνέδρια.