Πρόσκληση διεθνικών ερευνητικών έργων MANUNET 2018

Η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) ανακοινώνει ότι συμμετέχει για μια ακόμα φορά στην κοινή πρόσκληση για διενέργεια Διεθνικών Ερευνητικών Έργων στα πλαίσια της διεθνούς κοινοπραξίας MANUNET 2018.

Η κοινή πρόσκληση MANUNET-2018 αφορά διεθνικά ερευνητικά έργα στον τομέα της μεταποίησης (manufacturing) και έχει σαν ελάχιστη προϋπόθεση τη συμμετοχή 2 ΜμΕ από 2 διαφορετικές χώρες. Στην κοινή πρόσκληση συμμετέχουν περίπου 25 εθνικές ή περιφερειακές διαχειριστικές αρχές

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα www.manunet.net

Η υποβολή των συνοπτικών προτάσεων θα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.manunet.net και αναμένεται να ξεκινήσει στις 17/1/2018 μέχρι τις 23/3/2018 (ώρα λήξης που αναφέρεται στην ιστοσελίδα υποβολής).

Οι ενδιαφερόμενες εταιριες από την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, κο Μαμασιούλα Άρη (τηλ. 2613611417, amamasioulas@mou.gr), για να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με τις λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους όσο αναφορά το μέρος, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020