ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ”

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρόσκλησης “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” θα διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τη Δευτέρα 11/5/2020 και ώρα 12:00.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS (για αυτούς που δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει τη σχετική εφαρμογή στον υπολογιστή τους υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μέσω φυλλομετρητή-browser, ενώ οι μη χρήστες του OFFICE365 θα συμμετέχουν ως guests συμπληρώνοντας μόνο το ονοματεπώνυμό τους). Οι εργασίες της τηλεδιάσκεψης θα καταγραφούν.

Μετά από σύντομη παρουσίαση της δράσης (στόχοι, διαδικασίες, δαπάνες, κριτήρια αξιολόγησης κλπ.), θα ακολουθήσει συζήτηση για τυχόν προτάσεις βελτίωσης της υπό σύνταξη πρόσκλησης.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου:

Join Microsoft Teams Meeting

+30 21 1198 6285   (Αστική Χρέωση) Conference ID: 163 189 864#