Συγκεντρωτικός πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρόσκλησης «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

 

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ο συγκεντρωτικός πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα λάβουν από τον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) την αναλυτική αξιολόγηση των προτάσεων τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην πρότασή τους στο ΠΣΚΕ.

Απόφαση έγκρισης προσωρινών αποτελεσμάτων