Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) “Δυτική Ελλάδα 2021-2027”

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) “Δυτική Ελλάδα 2021-2027”

Η συνάντηση εργασίας με θέμα  την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 διεξήχθη την Τετάρτη 15 Μαρίου 2023 και ώρα 11.00 – 14.00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Αριστοτέλους 18, Περιβόλα) στην Πάτρα και αποτέλεσε την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της μέσω streaming, μέσω του  συνδέσμου:

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

  1. Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κου Νεκτάριου Φαρμάκη
  2. Χαιρετισμός του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας κου Φωκίωνα Ζαΐμη
  3. Χαιρετισμός του Προέδρου ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κου Ιωάννη Καλαβρουζιώτη
  4. Χαιρετισμός Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα κας Ιωάννας Φαναριώτου
  5. «Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», εισήγηση του κου Μιχάλη Γκούμα, Αν. Προϊστάμενου Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
  6. Αποτελέσματα της μελέτης «Εμπειρογνωμοσύνη για την αναθεώρηση της RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», εισήγηση της κας Δήμητρας Χελώνη, εκπροσώπου της εταιρίας ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
  7. «Προγραμματισμός και υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027» εισήγηση του κου Νίκου Θωμόπουλου, Προϊσταμένου Μονάδας Α’ ΕΥΔ ΠΔΕ
  8. Παρεμβάσεις – Συζήτηση

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ