Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001976 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001976 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης