Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ακτιου Βόνιτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002315 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ακτιου Βόνιτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002315 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης