Ένταξη της τμηματοποιημένης Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005038 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της τμηματοποιημένης Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005038 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ