Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Νέων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε από τον αρμόδιο ΕΦΔ (ΔιΑΠΠΔΕ) ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των Νέων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων  της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων