Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αιτωλοακαρνανία
Αχαΐα
Ηλεία
Εντάξεις
0
Συμβάσεις
0
Πληρωμές
0

Αιτωλοακαρνανία

Εντάξεις
2014-2020
229.083.692,57
Συμβάσεις
2014-2020
142.508.514,76
Πληρωμές
2014-2020
70.731.349,12

Αχαϊα

Εντάξεις
2014-2020
293.741.921,47
Συμβάσεις
2014-2020
180.020.905,64
Πληρωμές
2014-2020
82.295.776,48

Ηλεία

Εντάξεις
2014-2020
146.032.505,98
Συμβάσεις
2014-2020
97.281.224,03
Πληρωμές
2014-2020
47.202.356,83
Scroll to Top