Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Επικαιροποίηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 7 της υπ. αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί τον κατάλογο.  Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον συγκεκριμένο κατάλογο.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως μέχρι 31/01/2021 αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων
  2. ΤΕΥΔ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ