Προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 3ης Γεωγραφικής Ενότητας (ΓΕΝ) Αιτωλ/νιας καθώς και του εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αστακού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα συμπιεστή απορριμμάτων, ένα ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, δύο ανατρεπόμενα φορτηγά, ένα όχημα μεταφοράς αυτοσυμπιεζόμενων κλειστών απορριμματοκιβωτίων (containers) καθώς και δύο αυτοσυμπιεζόμενα κλειστά απορριμματοκιβώτια (containers).