Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και καλύπτει το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και το δυτικό της Στερεάς Ελλάδας.

Καταλαμβάνει  έκταση 1.336 τετραγωνικά χιλιόμετρα  και ο πληθυσμός της ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 σε 679.796 κατοίκους.

Πρωτεύουσα της είναι η Πάτρα.

Η Περιφέρεια διαιρείται σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες , Αιτωλοακαρνανία – Αχαία – Ηλεία, στους οποίους υπάγονται οι 19 δήμοι της.