ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: “Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας” (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 6.e.1.1-b_4 και τίτλο:

«Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 5.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 6-2-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10-03-2023

Στο συγκεκριμένο τύπο δράσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε πόλεις της Περιφέρειας εκτός αυτών που εντάσσονται σε περιοχές στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ. Αναλυτικά, προβλέπονται αστικές αναπλάσεις ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, αστικές αναπλάσεις για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας για την βελτίωση του βιοκλίματος σε αστικές περιοχές, ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός.

Δεν είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε πόλεις της Περιφέρειας που εντάσσονται σε περιοχές στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_26e11b_4