Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποστήριξη της διαχειριστικής επάρκειας της ΕΥΔΠ ΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη για τη διαχειριστική επάρκεια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση