ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα σήμερα 06 Νοεμβρίου 2019,  στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  τεχνική συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας   και των επιτελικών δομών των υπουργείων.

Η ατζέντα της τεχνικής συνάντησης αφορούσε την πορεία υλοποίησης συνολικά του Επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και ειδικότερα  θέματα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης αποβλήτων και του κανόνα Ν+3.