Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19

Προκειμένου να στηριχθούν με ταχύτητα και ευελιξία επαγγελματίες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19 αξιοποιούνται πόροι του ΕΣΠΑ για επιδότηση τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, για αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Επίσης, δημιουργούνται ευέλικτα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως είναι η δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ με επιδότηση των τόκων για δύο χρόνια, αλλά και η παροχή δανείου για κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80% σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ.

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας λόγω της Πανδημίας Covid-19: https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx