Αποφάσεις Ένταξης και απόρριψης προτάσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας οι σχετικές αποφάσεις Ένταξης 6 Έργων Κρατικών Ενισχύσεων και απόρριψης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ και ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

  1. Ένταξη 5 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 4363 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
  2. Ένταξη Πράξης Κρατικής Ενισχύσεως στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΑΑ ΠΑΤΡΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 4533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
  3. Απόρριψη προτάσεων πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Scroll to Top