Την 7/10/2016 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα έγινε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

Τα εγκεκριμένα συμπεράσματα της συνεδρίασης ακολουθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

2η ΕπΠα ΕΠ ΔΕ 2014-20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ