ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.3-b και τίτλο:

«Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Στην παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν οι κάτωθι δράσεις:
α) Δημιουργία ενός (1) Πολυδύναμου Κέντρου,
β) Ανάπτυξη μίας (1) κινητής μονάδας,
γ) Δημιουργία ενός (1) Κέντρου ημέρας – με υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας αστέγων,
δ) Παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεικές οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κ.α.),
ε) Προγράμματα Παρεμβάσεων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων,
στ) Γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων.

 

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.120.940,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 2/4/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/5/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3604