3η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Επιδότηση Ενοικίου» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 3η τροποποίηση (παράταση) της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.2-a και τίτλο:

«Επιδότηση Ενοικίου»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.080.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25-10-2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01-02-2021

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από ΟΤΑ α’ βαθμού (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί
  φορείς)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων για την υλοποίηση της δράσης «Επιδότηση Ενοικίου» για 3 έτη παράλληλα με την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια.
Κύριος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

 

3η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Α.3924