ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 9.iv.1.2-e και τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.300.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07-12-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-03-2021

Η δράση έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης.
Έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους (assisted living) και την ασφαλή τους γήρανση. Η δράση αφορά κυρίως σε άτομα που ζουν μόνα και/ ή σε χρόνια πάσχοντες (κατάθλιψη, αστάθεια, κινητικά προβλήματα, διαβήτη, Alzheimer, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα κ.α.) που βρίσκονται σε συνθήκες οικονομικής δυσκολίας.
Η υπηρεσία προς τους ηλικιωμένους περιλαμβάνει:

α) Τη Λειτουργία κέντρου 24ης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων
β) Την παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4671