ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032691 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032691 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Scroll to Top