Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης του Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5153425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης του Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5153425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Scroll to Top