Πρόσκληση: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης (Τμηματοποιημένα Έργα)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 4Α.ii.2α/1 και τίτλο:

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης (Τμηματοποιημένα Έργα)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 5.990.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13-11-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29-02-2024

Η δράση «4A.ii.2α/1: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης (Τμηματοποιημένα Έργα)» εντάσσεται στην κατηγορία δράσεων «4A.ii.2: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021- 2027.
Αφορά έργα δημιουργίας νέων δομών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθούν στη νέα Π.Π. 2021-2027, όπως ενδεικτικά είναι τα παρακάτω:
– «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» και
– «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ».

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ