Διαβούλευση για Τομέα RIS3 Αγροδιατροφή

ris3 Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την υποβολή της πρότασής σας, χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ 4

Σημειώνεται ότι όλες οι προτάσεις και ιδέες θα τύχουν της απαραίτητης εμπιστευτικότητας.

  Eπώνυμο (απαραίτητο)

  Όνομα (απαραίτητο)

  Email επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Οργανισμός – Ιδιότητα (απαραίτητο)

  Περιγράψτε την πρότασή σας

  Αναφέρατε λέξεις κλειδιά της πρότασή σας

  Αναφέρατε ενδεικτικό Προϋπολογισμό

  Δυνατότητα επισύναψης αρχείου σε μορφή pdf ή word (Μέγιστο μέγεθος 4mb)

  [recaptcha]

  Scroll to Top