Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης: Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δ. Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 6002266 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης: Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δ. Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 6002266 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης