Ένταξη της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΧΙΝΩΝ, Δ. ΖΑΧΑΡΩΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002578 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΧΙΝΩΝ, Δ. ΖΑΧΑΡΩΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002578 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης