ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: “Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση και των φυσικών τοπίων” (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 6.c.1.1-c_3 και τίτλο:

«Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση και των φυσικών τοπίων»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 20.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08-05-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30-06-2023

Στόχος της πρόσκλησης είναι η στήριξη του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού μέσω της αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων σύμφωνα με τη μελέτη για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξή του (master plan), για την αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ελκυστικότητάς του, καθώς και την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών του χαρακτηριστικών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι, Επιχειρήσεις ΟΤΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_2.6.c.1.1.e