Προσκλήσεις 2021-2027

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 3η ...
περισσότερα →

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης: «Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός ΔΕΔΜ (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η ...
περισσότερα →

1η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) (πράξεις που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  ...
περισσότερα →

1η τροποποίηση Πρόσκλησης: «Αναβάθμιση, αποκατάσταση δημοσίων κτιρίων εντός περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η ...
περισσότερα →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση ...
περισσότερα →

1η τροποποίηση Πρόσκλησης: «Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων εντός περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η ...
περισσότερα →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Προώθηση του τουρισμού – πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής (Τμηματοποιημένα Έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δυτική Ελλάδα (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση ...
περισσότερα →

Πρόσκληση: «Συμπληρωματικές δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης σε σχέση με το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με άλλους κινδύνους σχετιζόμενους με το κλίμα πλην πυρκαγιών (π.χ. καταιγίδες, ξηρασία)» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση ...
περισσότερα →

Πρόσκληση: «Παρατηρητήριο Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση ...
περισσότερα →

2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση υφιστάμενων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και Κατάρτιση νέων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ. Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης της πρόσκλησης. (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει 2η τροποποίηση ...
περισσότερα →